Medverkande

Manus och medverkan: Kim Rhedin Hüttner och Jan Simonsson
Musikarr och ljud: Jan Simonsson

Kim och Jan har samarbetat i drygt femton års tid med temabundna musikteaterföreställningar för arbetsliv och organisationer, samt med seminarier kopplade till föreställningarnas tema. Alltid med individens och organisationens utveckling som mål. Verksamheten  bedrivs  i Sensus regi, och ofta i musikteatergruppen TeamK.

Produktion: Sensus, Stockholm-Gotland. Med stöd av ESF, Tema Fattigdom.