Idyllen

 

 

 

 

”Gärna stöd, men först en rejäl förnedring.”

”…dom är så jävla bänga, dom kastar på oss metadon och kräver att vi ska ha boende, men sen då?! Vem fan… vem… vem blir frisk av det?”

”Ett litet glas vin kan jag väl få unna mig för sjukpenningen!”

”Vad är ett hem?”

I två lägenheter i ett vanligt hyreshus i en förort levs fyra parallella liv.
Här pågår förändringar av livsbetingelserna för fyra människor med olika förutsättningar.
Resor på den sociala skalan.
Hur hanterar våra trygghetssystem dessa individer?
Hur hanterar människorna systemen?
Människorna som verkar i systemen och människorna som systemen ska stödja.

Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet
– jämlikhet i levnadsvillkor
– aktiva deltagande i samhällslivet
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Föreställningen bygger på samtal och intervjuer med personer som har egen erfarenhet av utanförskap. Ett utanförskap som kan ha börjat med en trasig barndom, eller senare i livet, i arbetslöshet eller sjukdom, och som visat sig i drogberoende, hemlöshet, prostitution och kriminalitet. Vi har också talat med personer som möter fattigdom och marginalisering i sitt dagliga arbete, men det är de utsattas röst pjäsen vill lyfta fram, genom att gestalta deras personliga berättelser.

Dust in the air suspended marks the place where a story ended. T.S Eliot